Starttidspunkt:

Start kl 10.00 med mindre andet er angivet. 

kl 09.00 vil der være early start Marathon

Tidsgrænse:

Tidgrænsen for løbet er 5.30 timer. ca

Generel information:

Startsted: Se kort 

Rute: se kort 

Parkering: Se kort. 

Depotet vil være forsynet med vand, cola, saltstænger, chips, slik, frugt mm.

Man må godt selv tage egen forplejning med.

Efter løbet er der øl, sodavand, kage, brød og pålæg

Der er toiletforhold på ruten se kort 

Der er mulighed for omklædning og bad i Magion. Tinghusgade 15. 7200 Grindsted

Tilmelding:

Tilmelding kan ske frem til dagen før løbet kl. 1200, med mindre løbet bliver udsolgt.  max deltagerantal 125 løbere. 

Betaling til marathon, 1/2 marathon og rundeløb foregår via Mobilpay se under tilmelding

Vi forbeholder os retten til aflyse et planlagt løb, hvis vi vurderer at vejrforholdene eller andet gør, at løbet ikke er forsvarlig at gennemføre, betalt gebyr vil blive tilbagebetalt. Såfremt man udebliver eller melder afbud bliver gebyret ikke tilbagebetalt.

Eftertilmelding:

Tilmelding på dagen er muligt, med mindre løbet er udsolgt, men medalje garanteres ikke ved eftertilmelding. 

Løbsregler:

Deltagelse sker på eget ansvar, og færdselsreglerne skal overholdes.

Der skal passes på naturen, så derfor skal affald i de opstillede affaldsspande mm. Dette er den enkelte løbers ansvar.

Pilafmærkningen og markeringsstrimmel vil være opsat.

Tidtagning:

Deltagerne er selv ansvarlige for tidtagning, og urene må ikke stoppes under løbet. Urene må ikke stoppes under toiletbesøg og forplejning. Autostop skal være slået fra på uret.

Der vil være et ur i målområdet. Uret kan aflæses af deltagerne og du skal selv skrive din tid på listen.

Diplomer og medaljer:

Der er diplom og medalje til alle, der gennemfører halvmarathon og marathon.

Der er ikke medalje til rundeløb, men man får diplom.

Resultater og diplomer vil være at finde under fanebladet: Afholdte løb.

Generelle regler:

Der skal være minimum 3 deltager i løbet med intention om at gennemføre marathonløbet, hvor mindst 3 skal gennemføre løbet. Er der aften inden løbet ikke tilmeldt 3, forbeholdes retten til at aflyse. Aflysning vil blive annonceret her på siden samt på facebook og deltagerne vil modtage besked.